תרשים ‭9.1‬ הפוליטיקה העולמית של הציביליזציות: היערכויות מתהוות