מקור: ‭.Printing Office, 1996), pp. 12-13 Af-e, Sex Race,uml Hispanic Origin: /995 u>2050 (Washington: U.S. Government U.S. Bureau of the Census, Population Projectionsof the United States by‬ טבלה ‭8.2‬ אוכלוסיית ארצות־הברית על פי גזע ומוצא אתני (באחוזים)