מקור: מבוסס על נתונים מלשכת מפקד האוכלוסין האמריקנית, ‭.Rodger Doyle Copyright 1995 for U.S. News and World Report‬ או היספאני בשנת ‭,2020‬ על פי מחוזות האחוז החזוי מן האוכלוסייה שיהיה שחור, אסייני, אינדיאני מפה ‭:8.1‬ ארצות הברית: מדינה שסועה?