* מציין הסכמים למשלות נשק שאין אישור ודאי למימושם. מקור: ‭.McNair Paper no. 36, February 1995), p. 12 (Washington: National Defense University, Institute for National Strategic Studies, Karl Eikenberry. Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers‬ טבלה ‭8.1‬ מבחר העברות נשק סיניות, ‭1991-1980‬