פרק ח המערב והשאר: בעיות בין הציביליזציות

האוניברסליזם המערבי ב עולם זציות המתהווה שונות לא יחסים יהיו קרובים היחסים , ותכופות בין מדינות הם וקבוצות יהיו יחסי מציבילי עוינות . אולם מקצת מערכות היחסים בין הציביליזציות מועדות לסכסוך יותר מאחרות . אם מדובר בסכסוכים מקומיים , קו השבר האלים ביותר הוא הקו בין האיסלאם לשכניו האורתודוקסים , ההינדים , האפריקנים והנוצרים המערביים . אך אם מדובר בסכסוך מקיף , החלוקה הבולטת ביותר היא הסכסוך בין "המערב והשאר " וכאן הסכסוכים העזים ביותר הם בין החברות המוסלמיות והאסייניות מזה והמערב מזה . ההתנגשויות המסוכנות של העתיד תנבענה מן הסתם מפעולת הגומלין בין היהירות המערבית , חוסר הסובלנות המוסלמי והדעתנות הסינית . מבין הציביליזציות , למערב לבדו הייתה השפעה גדולה , ולעתים הרסנית , על כל הציביליזציות האחרות . היחס שבין כוחו ותרבותו של המערב לבין כוחן ותרבותן של הציביליזציות האחרות הוא אפוא המאפיין הבולט ביותר של עולם הציביליזציות . ככל שעולה כוחן היחסי של הציביליזציות האחרות , כן דועך כוח משיכתה של הציביליזציה המערבית , וניכר גידול באמון שרוחשים העמים הלא מערביים לתרבויותיהם הילידיות ובמחויבות שלהם ...  אל הספר
הוצאת שלם