מקור: ‭.lb Ohlsson for Foreign Affairs (London: Pinter, 1990). Map by formation of Western Europe W. Wallace, The Trans-‬ מפה ‭:7.1‬ גבולה המזרחי של הציביליזציה המערבית