פרק ז מדינות ליבה, מעגלים קונצנטריים וסדר הציביליזציות

ציביליזציות וסדר פוליטיקה העולמית המתהווה תופסות מדינות הליבה של ל ? י : ' הציביליזציות העיקריות את מקומן של שתי מעצמות העל מן המלחמה הקרה בקטבים הראשיים המושכים , או הדוחים , ארצות אחרות . בייחוד ניכרים השינויים האלה כשהדברים אמורים בציביליזציות המערבית , האורתודוקסית והסינית . במקרים האלה מתקבצות הארצות על פי ציביליזציות ובכל קבוצה יש מדינות ליבה , מדינות חברות , אוכלוסיות מיעוטים ממדינות סמוכות שדומות לקבוצה מבחינה תרבותית ואולי גם עמים המשתייכים לתרבויות אחרות במדינות שכנות ( יסוד אחרון זה שנוי במחלוקת . ( המדינות בגושי הציביליזציות האלה נוטות בדרך כלל להיערך במעגלים קונצנטריים מסביב למדינת הליבה , או למדינות הליבה - בהתאם לדרגת הזדהותן עם הגוש ולהשתלבותן בו . באיסלאם , בהעדר מדינת ליבה מוכרת , התודעה המשותפת מתעצמת , אך עד כה לא התפתח בו אלא מבנה פוליטי משותף בסיסי . מדינות נוטות לחבור לארצות בעלות תרבות דומה נגד ארצות שאין להן עימן שותפות תרבותית . הדבר נכון במיוחד בנוגע למדינות הליבה . כוחן מושך את הארצות הדומות להן מבחינה תרבותית ודוחה את הארצות השונות מהן מבחינה זאת . מסיבות...  אל הספר
הוצאת שלם