פרק ו הבסיס התרבותי לתצורתה המחודשת של הפוליטיקה העולמית

חיפוש הקבוצה : הפוליטיקה של הזהות שהמודרניזציה מדרבנת אותה , מתעצבת הפוליטיקה העולמית ^ mm מחדש על פי קווים תרבותיים . עמים וארצות שיש להם תרבויות דומות מתחברים . עמים וארצות שתרבויותיהם שונות נפרדים . היערכויות המבוססות על אידיאולוגיה וקשרים מעצמתיים מפנות את מקומן להיערכויות המבוססות על תרבות וציביליזציה . גבולות פוליטיים הולכים ומותווים מחדש כדי שיעלו בקנה אחד עם גבולות תרבותיים - גבולות הקבוצה האתנית , הדת והציביליזציה . קהילות תרבותיות תופסות את מקומם של הגושים מזמן המלחמה הקרה , וקווי השבר בין הציביליזציות הופכים לקווי הסכסוך המרכזיים בפוליטיקה העולמית . בזמן המלחמה הקרה יכלה מדינה להיות בלתי מזוהה , כפי שהיו רבות , או יכלה , כפי שעשו אחדות , לשנות את מושא הזדהותה . מנהיגי המדינה יכלו לבחור בצד זה או אחר על פי תפישתם את האינטרסים הביטחוניים שלהם , חישוביהם בנוגע למאזן הכוחות והעדפותיהם האידיאולוגיות . אולם בעולם החדש כל זהות תרבותית היא הגורם המרכזי המעצב את התחברויותיה ואת יריבויותיה של המדינה . המדינה יכולה שלא להזדהות עם אחד הצדדים במלחמה הקרה , אבל אי אפשר שלא תהיה לה זהות . ...  אל הספר
הוצאת שלם