מקור: ‭:mvn .1951-1995(1995) R.O.C., Statistical Abstractof National Income, Taiwan Area, Republicof China, Press, 1995, 1991); Directorate-General of Budget. Accounting and Statistics.World Bank. World Tables 1995. 1991 (Baltimore: Johns Hopkins University‬ הנתונים מוצגים כממוצעים תלת־שנתיים משורשרים. תרשים ‭5.1‬ קריאת התיגר הכלכלית: אסיה והמערב