הערות; ההערכות מבוססות על גבולותיהן של המדינות בשנה המדוברת. הערכת גודל הכוחות המזוינים (בשירות פעיל) בעולם בכל אחת מהשנים שנבחרו נתונה באלפים. * חלקה של ברית־המועצות במספרים שבטבלה הוא הערכה לשנת 1924 של ג <sup>י" </sup>מ מקינטוש ב־ ‭.Soviet Army —1946 to Present (New York: Harcourl. Brace, 1956) B.H. Liddell-Hart , TheRed Army: TheRedArmy—I9I8 to 1945, The‬ מקורות: ‭.Book (New York: St. Martin's Press. 1901-1927) and Arms Transfers (Washington, D.C.: The Agency, 1971-1 994); Statesman 's Year-