טבלה ‭4.4‬ התפלגות התוצר התעשייתי על פי ציביליזציה או מדינה, ‭1980-1750‬ (באחוזים. העולם ‭(100°/0 =‬ * כולל מדינות ברית ורשה בשנות המלחמה הקרה. מקור: ‭Journalof European Economic History 11 (Fall 1982). pp. 269-334 Paul Bairoch. "International Industrialization Levels from 1750 to 1980."‬