הערות: ההערכות של השיעורים היחסיים של אוכלוסיית העולם מבוססות על גבולותיהן של המדינות כפי שהיו בשנה שבה מדובר. הערכות האוכלוסייה לשנים ‭2025-1995‬ מבוססות על הגבולות בשנת ‭* .1994‬ הערכת אוכלוסיית העולם במיליארדים. ‭**‬ ההערכות אינן כוללות את חברות חבר המדינות העצמאיות ובוסניה. & ההערכות כוללות את חבר המדינות העצמאיות,גרוזיה ויוגוסלביה לשעבר. מקורות: ‭.Press Pub. Co.. 1970-1993) St. Martin's Press, 1901-1927); World Almanac and Bookof Facts (New York: Revision (New York: United Nations, 1993); S