מקור: מחושב על פי המספרים ‭.(Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1994), pp. 764-769 Encyclopaedia Britcmnica, 1994 Bookof the Year־2‬ טבלה ‭4.2‬ אוכלוסיותיהן של ארצות המשתייכות לציביליזציות העיקריות בעולם, 1993 (באלפים)