הערה: השיעורים היחסיים של הטריטוריות מבוססים על גבולותיהן של המדינות כפי שהיו בשנה המדוברת. * הערכת שטח חמש היבשות (בלי אנטארקטיקה) היא ‭52.5‬ מיליון מילים מרובעים. מקורות: ‭.of the Kw (Chicago: Encyclopaedia Britannica. Inc.. I992-I<M4) Book Atlas (Chicago: Field Enterprises Educational Corp.. 1970): Brikinnicii Book Statesman s Year-Bonk (New York: St. Martin's Press, 1901-1927): World‬ טבלה ‭4.1‬ טריטוריה בשליטתן המדינית של הציביליזציות השונות, ‭1993-1900‬