מקור: האחוזים חושבו על פי נתונים לשוניים שאסף הפרופסור סידני סי קלברט,המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה של מדינת ושינגטון, סיאטל. הנתונים פורסמו ‭1959 U'Wl Almanac and Bookof Facts World־!‬ ו־‭.1993‬ טבלה ‭3.2‬ דוברי השפות הסיניות והמערביות העיקריות