* המספר הכולל של בני אדם הדוברים שפות שמדברים בהן מיליון בני אדם ויותר. מקור: האחוזים חושבו על פי נתונים שאסף הפרופסור סידני ס' קלברט, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה של מדינת ושינגטון, סיאטל, על מספר האנשים הדוברים שפות שמדברים בהן מיליון בני אדם או יותר, נתונים המתפרסמים מדי שנה בשנה ‭.World Alimiiuw and BookofFacts ־2‬ הערכותיו כוללות הן דוברי "שפת אם" והן דוברי "שפות שאינן שפת אם" והן שאובות ממפקדי אוכלוסין לאומיים,מסקרי אוכלוסייה מדגמיים,מסקרים של הרדיו והטלוויזיה,מנתונים על גידול האוכלוסיי