פרק ג ציביליזציה אוניברסלית? מודרניזציה והתמערבות

ציביליזציה אוניברסלית : משמעויות *} ש הטוענים שתקופתנו עדה להתהוותה של התופעה שנאיפול כינה אותה "ציביליזציה אוניברסלית . " למה הכוונה במונח הזה ? באופן כללי משתמעת מן הרעיון הזה ההתלכדות התרבותית של האנושות וקבלתם ההולכת וגוברת של ערכים משותפים , אמונות משותפות , כיוונים , נהגים ומוסדות משותפים , מצד עמים שונים ברחבי העולם . וליתר דיוק , מקצת הדברים המשתמעים מן הרעיון הזה עמוקים , אר אינם רלוונטיים ; מקצתם רלוונטיים , אר אינם עמוקים ; ומקצתם לא רלוונטיים ושטחיים . ראשית , בני אדם , כמעט בכל החברות , שותפים לערכי יסוד מסוימים , למשל שרצח הוא רע , ולמוסדות בסיסיים משותפים , למשל לסוג כלשהו של משפחה . לרוב החברות יש "רגש מוסרי" דומה , מוסר מינימלי , "דק , " של מושגים בסיסיים בדבר צדק ועוול . אם זאת הכוונה במושג ציביליזציה אוניברסלית , יש בו עומק וחשיבות רבה , אר בה בעת אין הוא חדש או רלוונטי . העובדה שבני האדם היו שותפים במהלך ההיסטוריה בכמה ערכים ומוסדות בסיסיים יכולה להסביר כמה מרכיבים קבועים של ההתנהגות האנושית , אך אין בה כדי לזרוע אור על ההיסטוריה או להסבירה , שהרי ההיסטוריה מורכבת מ...  אל הספר
הוצאת שלם