מקור: ‭.Lexis/Nexis‬מספר האזכורים הוא מספר המאמרים המדברים על "העולם החופשי" או על "המערב‭,"‬ או מכילים מונחים אלו. אזכורי "המערב" נבדקו בהתאם להקשרם, כדי להבטיח שהמונח מתייחס אל "המערב" בציביליזציה או כישות פוליטית. טבלה ‭2.1‬ שימוש במושגים "העולם החופשי" ו"המערב"