מקור: ‭Analysis (Indianapolis: Liberty Press, 2nd ed., 1979). p. 83 Carroll Quigley, The Evolutionof Civilizations: An Introduction to Historical‬ תרשים ‭2.1‬ הציביליזציות של חצי הכדור המזרחי