פרק ב ציביליזציות בהיסטוריה ובימינו

טבען של ציביליזציות ה נמשך ' היסטוריה דורות לחשוב רבים על האנושית של התפתחותה ציביליזציות היא ההיסטוריה של , האנושות מהשומרים של במושגים הציביליזציות והמצרים אחרים הקדומים . . אי אפשר הסיפור עד הציביליזציות הקלטית והמרכז אמריקנית , ועד הציביליזציות הנוצרית והמוסלמית , ובמקביל ביטויים רצופים של ציביליזציות סיניות והודיות . במהלך ההיסטוריה היו הציביליזציות המושא הגדול ביותר להזדהותם של בני האדם . לכן את הגורמים לציביליזציות ואת הופעתן , עלייתן , יחסי הגומלין ביניהן , הישגיהן , שקיעתן ונפילתן , את כל אלה חקרו בפרוטרוט היסטוריונים , סוציולוגים ואנתרופולוגים ידועים ובהם , בין היתר , מקס ובר , אמיל דירקהיים , אוסוולד שפנגלר , פיטירים סורוקין , ארנולד טוינבי , אלפרד ובר , א " ל קרובר , פיליפ בגבי , קרול קוויגלי , רשטון קולבורן , כריסטופר דוסון , שמואל אייזנשטדט , פרננד ברודל , ויליאם ה ' מקניל , עדה בוזמן , עמנואל ולרשטיין ופליפה פרננדז ארמסטו ' . מחברים אלה ואחרים יצרו שפע של ספרות מלומדת ומתוחכמת , שיוחדה לניתוח ההשוואתי של הציביליזציות . בספרות הזאת שכיחים הבדלים בנקודת המבט , במתודולוגיה ...  אל הספר
הוצאת שלם