תוכן העניינים

הקדמה למהדורה העברית מאת דן מרגלית ט פתח דבר טו חלק ראשון : עולפ של ציביליזציות פרק א העידן החדש בפוליטיקה העולמית 3 פרק ב ציביליזציות בהיסטוריה ובימינו 33 פרק ג ציביליזציה אוניברסלית ? מודרניזציה והתמערבות 57 חלק שני : מאזנן המשתנה של הציביליזציות פרק ד דעיכתו של המערב : כוח , תרבות וילידיות 93 פרק ה כלכלה , דמוגרפיה והציביליזציות הקוראות תיגר 125 חלק שלישי : הסדר המתהווה של הציביליזציות פרק ו הבסיס התרבותי לתצורתה המחודשת של הפוליטיקה העולמית 157 פרק ז מדינות ליבה , מעגלים קונצנטריים וסדר הציביליזציות 202 חלק רביעי : התנגשויות בין ציביליזציות פרק ח המערב והשאר : בעיות בין הציביליזציות 239 פרק ט הפוליטיקה העולמית של הציביליזציות 275 פרק י ממלחמות מעבר למלחמות קו שבר 331 פרק יא הדינמיקה של מלחמות קו שבר 360 חלק חמישי : עתיד הציביליזציות פרק יב המערב , הציביליזציות והציביליזציה 409 הערות 440 מטתח שמות 496  אל הספר
הוצאת שלם