ביבליוגרפיה ורשימת הקיצורים

אביק תשי — ח" ד' אבידן , "כחת הנשבר , " מאזנים ז \ עמ' . 423-419 אבינרי תרפ — ט" י' אבינרי ( רבלסקי , ( "דרכי הלשון העברית בארץ ישראל , " לשוננו ב : עמ' . 411-396 , 306-287 , 219-197 אבינרי תרצ — א" י' אבינרי , "כלפי המחמירים והמקלים , " לשוננו ג : עמ' . 158-143 אבינרי — 1946 י' אבינרי , כבושי העברית בדורנו , ישראל . אבינרי תשכ — ה" י' אבינרי , יד הלשון , תל אביב . אבן זהר — 1973 א' אבן זהר , "הספרות העברית הישראלית : מודל היסטורי , " הספרות ד , : 3 עמ' . 440-427 אבן זהר — 1974 א' אבן זהר , "היחסים בין מערכות ראשוניות ומישניות ברב מערכת של הספרות , " הספרות : 17 עמ' . 49-45 אבן זהר — 1976 א' אבן זהר , "מה בשלה גיטל ומה אכל צ'יצ'יקוב : ? למעמד הדנוטאציה בלשון הספרות העברית בדורות האחרונים , " הספרות : 23 עמ' . 6-1 אבךזהר תש — ם" א' אבן זהר , "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בא , " 1948-1882 י" קתדרה טז : עמ' . 189-165 אבן זהר תשנ I . Even-Zohar , "The Role of Russian and Yiddish in — ג" , the Crystalization of Modern Hebrew " בתוך : י' ביטל , ח' טורניאנסקי וע' מנדלסון ( ע...  אל הספר
מוסד ביאליק