נספח 2 רשימת פרסומי השירים

א . שירונים מודפסים 1 אל ארצי : שירים בשניים , שלושה וארבעה קולות , בעיבוד ש' הופמן , תל אביב . [ 1942 ] 2 אשירה נא לילדי , י' קטה וא' ביאל , מהדורה שנייה , ירושלים . 1948 3 ביכורים , בעריכת נ' נסימוב , המרכז לתרבות , תל אביב תש = ] ז" ספרייה מוסיקלית , מס' . [ 19 4 במצעד , בעריכת ש' קפלן , המרכז לתרבות , תל אביב 1948 [ ספרייה מוסיקלית , מס' . [ 31 5 בקרן זוית , י' היילפרין — י' אנגל , מהדורה שנייה , ירושלים תש"ה . 6 בתופים ובמחולות : 9 פרקים דו קוליים לזמרה ונגינה , א"א בוסקוביץ , המרכז לתרבות , תל אביב תש = ] ז" ספרייה מוסיקלית , מס' . [ 13 7 הבה נשירה , ( Hawa Naschira : Auf ! Lasst uns singen ) בעריכת Dr . J . , Jacobsen — E . Jospe לייפציג / המבורג . 1935 8 הדי הארץ , ( Echoes of Palestine ) בעריכת , T . Goldfarb ברוקלין . 1929 9 החלוצים : גזרי צלליות בלוית שירי חלוצים , מ' נרקיס — מ' גור אריה , ירושלים תרפ"ה . 10 המכשפה : פרקי זמרה ונגינה , א' לוינסון ( תרגום ) — מ' לברי ( עיבוד , ( המרכז לתרבות , תל אביב תש = ] ז" ספרייה מוסיקלית , מס' . [ 11 11 זמירות לעם ( גלויות זמר , ( בערי...  אל הספר
מוסד ביאליק