נספח 1 רשימת הטקסטים בקורפוס המחקר

נספח זה מציג את קורפוס הטקסטים שעליו מתבסס המחקר . בשל קשיים שמקורם זכויות היוצרים לא הייתה אפשרות להביא את הטקסטים במלואם . לצורך זיהוי מקורן של המבואות שבגוף המחקר הובאו בסדר א"ב השורה הפותחת של כל טקסט ושם מחברו , אם הוא ידוע . בצד כל טקסט צוין בסוגריים מרובעים מבחר מקורות שבהם נדפס , לבדו או בלוויית תווים , במחצית הראשונה של המאה 1 העשרים . מרבית הטקסטים נדפסו גם בשירונים ובספרים שיצאו לאור בשנים האחרונות , כגון "בכל זאת יש בה משהו — שירי הזמר של תל אביב" מאת אליהו הכהן , "אוטוביוגרפיה בשיר וזמר" מאת נתיבה בן יהודה , "שירו , הביטו וראו — הסיפורים שמאחורי השירים" מאת יורם טהר לב ומרדכי נאור , "ספר השירים 2 לתלמיד" מאת גיל אלדמע ונתן שחר ורבים אחרים . לעתים קרובות יוכל הקורא למצוא את הטקסטים ביתר קלות במקורות מעין אלה מאשר במקורות המוקדמים הנזכרים כאן . לא נעשתה הפרדה בין מקור לתרגום , ובצד טקסטים מתורגמים או מעובדים 3 על פי מקור לועזי מובא שמו של מחבר המילים העבריות בלבד . שמות אחרים שהטקסטים מוכרים בהם מפנים אל שורת הפתיחה . שירים שמידת ההיכרות עמם הייתה פחותה ורק מקצת האינפורמנטים...  אל הספר
מוסד ביאליק