3. מבני הבינום והתקבולת

רבות מן החלופות הסמנטיות והמורפולוגיות מצויות בזמר בתוך המבנים התחביריים הזוגיים של הבינום והתקבולת , היוצרים ביניהן הקבלה . בצד הצורות הסינונימיות באים במבנים אלו גם צורות אנטונימיות ופריטים לקסיקליים שמשתייכים לתחום סמנטי אחד . תפוצתם הגבוהה של המבנים הזוגיים בזמר מעידה על מודעותם של המחברים לשימוש שעשו באוצר מילים עשיר ומגוון . 3 . 1 הבינום הבינום הוא צמד מילים שיש ביניהן קרבה סמנטית , הן משתייכות לחלק דיבר אחד ועומדות בקשר של איחוי זו לזו , כגון נסים ונפלאות , ( 446 ) נס ודגל , ( 313 ) שדה וניר , ( 376 ) מכאובות וייסורים , ( 21 ) נקם ושילם , ( 75 ) בשמחה ובששון , ( 259 ) עוז ואייל , ( 330 ) צבע וגוון , ( 219 ) זמר ושיר , ( 300 ) שישו ושמחו , ( 98 ) נגילה ונשמח , ( 55 ) כתם וזהב , ( 421 ) לעבודה ולמלאכה , ( 279 ) נאבקנו ונלחמנו , ( 291 ) חלף וגז , ( 18 ) ניטע 165 בנוסף על כך נרשמו 4 היקרויות של לבקוע כפועל יוצא , כגון חיש אבקע את הים לשניים . ( 188 ) 166 לדיון במבנה הבינום ראו הלוי נמירובסקי תשנ"ט : . 100-95 הנתונים מן הזמר כוללים וריאציות על מבנה הבינום שאינן מופיעות בסקירה המובאת ...  אל הספר
מוסד ביאליק