2. החלופות המורפולוגיות באוצר המילים של הזמר

תופעת הנרדפות בזמר אינה מתמצה רק בחלופות סמנטיות , וגם חלופות מורפולוגיות נפוצות בו . לעומת החלופות הסמנטיות , שאין ביניהן קשר צורני , החלופות המורפולוגיות גזורות משורש אחד בשתי דרכי תצורה שונות . חלופות מעין אלו מופיעות בכמה וריאציות הן בתחום השם הן בתחום הפועל . תופעת החלופות המורפולוגיות הייתה נפוצה למדיי בעברית הקלסית . בעברית החדשה נוצלו הצורות החלופיות על פי רוב לצורך בידול סמנטי או סגנוני , והמקומות שבהם מילים שמשתייכות לצמדים מעין אלו עשויות להמיר זו את זו בחופשיות נדירים הרבה יותר מאשר בעברית הקלסית . בזמר , לעומת זאת , נפוץ השימוש בצורות החלופיות בהקשרים שמצביעים על שוויון ערך ביניהן . הן עשויות לבוא בטקסט אחד בקרבה גדולה זו לזו , כגון סבא יש לי , יש לי סב , ( 321 ) מחר יצא אבא לחרוש / בתלם בתלם ילך האב , ( 432 ) ליל גליל , לילה ליל , ( 236 ) מתנת עולם מתת תפארת , ( 308 ) אולי אזמין לי חליפה / [ ... ] או אתקן מלבוש קטיפה / [ ... ] שמא כדאי לי לפחות / לקחת רק תלבושת , ( 160 ) כל עוד האש בלבבנו 136 בלשון הצבאית השתמרה צורת הציווי של השורש כצורה קפואה בפקודות המשמשות בתרגילי הסד...  אל הספר
מוסד ביאליק