ההיבט הסגנוני

מן הבחינה הסגנונית מתאפיין הזמר באוצר מילים עשיר ומגוון . חלוקת כלל המילים שבקורפוס המחקר לקבוצות שיש להן גרעין משמעות משותף העלתה מספר גדול של חלופות לקסיקליות , שמשקפות ניצול אינטנסיבי של האפשרויות הקיימות באוצר המילים הכולל של הלשון העברית . ריבוי החלופות הלקסיקליות 106 היקרויות אלו הן בנוסף על היקרויותיהן של מילות הקריאה הללו בטקסטים למבוגרים , שצוינו בפסקאות הקודמות . 107 אלדמע . 46-45 : 1988 108 בקורפוס הטקסטים שנבחן לצורך חיבור זה נרשמו לה ארבע היקרויות בלבד , 198 , 34 , 16 ) , ( 204 שלוש מתוכן בטקסטים שנועדו במובהק לילדים . 109 אלדמע ; 1988 רון . 23 : 1993 בזמר אינו פרי המקרה אלא תוצאה של בחירה מדעת של מחברי הטקסטים . רבים מהם מממשים בהרחבה את מבחר המילים הנרדפות שבשפה , לעתים קרובות גם באותו טקסט עצמו , ונוטים להרבות במבני הבינום והתקבולת , המבוססים על העמדה מכוונת של מילים נרדפות או קרובות מבחינה סמנטית זו 0 בצד זו . " רישום החלופות הלקסיקליות שבזמר נעשה באמצעות מיון כלל הפריטים המילוניים המצויים בו סביב מילות גרעין . כל מילה שנקרתה בקורפוס המחקר נרשמה תחת המילה הסטנדרטית , ה...  אל הספר
מוסד ביאליק