3. קולות וצלילים

בזמר רבים צירופי ההגיים המייצגים מגוון קולות וצלילים . מקצת צירופי ההגיים הללו התקבלו לאוצר המילים של הלשון , כגון קולות החיות הב , 240 , 227 ) ' °° , ( 342 מיאו , ( 342 ) מה , ( 306 , 176 ) in , ( 195 , 224 , 65 , 337 , 176 , 77 ) קוקוריקו ' , ( 449 ) צלילים שגורים אחרים , כגון בום , ( 161 ) תיק תק , ( 16 ) טיף טיף טף , ( 105 ) חה חה , ( 226 , 88 ) לה לה לה , ( 389 , 378 , 300 , 271 ) טרללה ( 268 ) ומילות קריאה כגון הו , ( 204 , 198 , 34 , 16 ) הי , 294 , 264 , 152 , 421 ) י 1 ה , ( 137 , 291 , 135 , 139 , 136 , 39 ) 172 , 127 ועוד כ 20 היקרויות . ( כן מצויים בזמר צירופים חד פעמיים שאינם מקובלים בשפה בכללה , כגון ויו ( קול השוט , ( 44 — לין לן ( צליל פעמוני הגמלים , ( 213 — טו טו טו רה ( קול החצוצרה , ( 237 — אהו אהה ( קריאת הרועה . ( 77 — צירופים חד פעמיים מסוג זה מנוצלים לעתים בחריזה , כגון אי טירי טירי טם , 361 ) חורז עם לעולם , ( טיריטילה ( שם , חורז עם ללילה , ( בו- בו בים , 67 ) חורז עם הדובים , ( טיף טיף טיף וטוף טוף טוף , 104 ) חורז עם סוף סוף . ( בסך הכול נרשמו בקורפוס המחקר...  אל הספר
מוסד ביאליק