2. שמות פרטיים ושמות מקומות

2 . 1 שמות פרטיים השמות הפרטיים שנרשמו בקורפוס המחקר מציינים בחלקם דמויות היסטוריות , בעיקר מן המקרא . אברהם , ( 204 ) יצחק , ( 204 ) יעקב , ( 25 , 154 , 19 , 204 ) משה , 204 ) , ( 174 , 188 , 108 דוד , ( 81 ) שלמה , ( 204 ) אליהו , ( 220 , 435 , 352 ) רבקה , ( 313 ) רחל , 19 ) , ( 411 , 156 לבן [ בן בתואל ] , ( 411 , 19 ) המן , ( 143 , 413 ) אסתר , ( 384 ) מרדכי , ( 384 ) אחשוורוש , ( 384 ) נבל הכרמלי . ( 437 ) מן התקופה שלאחר המקרא נרשמו בר כוכבא ( 17 ) וגרבי ) עקיבא , ( 7 ) ומן התקופה המודרנית יוסף טרומפלדור . ( 64 ) שמות אחרים שמופיעים בזמר אינם מציינים דמויות היסטוריות . מקצתם לקוחים מן המקורות העבריים ומקצתם מאוחרים יותר , ויש בהם גם קבוצה של שמות 91 המופיעים בצורת החיבה : אביטל , ( 176 ) אבנר , ( 432 ) אורי , ( 40 ) אלימלך , ( 242 ) אליעזר , ( 283 ) גבריאל , ( 202 ) גד , ( 207 ) דן , ( 110 ) דני , ( 32 ) הודי , ( 176 ) חזקאלי , ( 288 ) חנן , ( 195 ) יוחנן , ( 202 ) יוסי , ( 207 ) יצחק , ( 275 ) מיכאל , ( 192 ) פסי , ( 207 ) אביגיל , 236 ) , ( 283 איה , ( 87 ) אלישבע , ( 283 ) בת...  אל הספר
מוסד ביאליק