1. מילים שאולות

מילים ששאלה העברית החדשה מלשונות אחרות אינן נפוצות בזמר . גם אם מביאים בחשבון מילים שתכונותיהן הפונטיות או המורפולוגיות אינן מעידות במובהק על מוצאן הזר , כגון תה או יוד , אין מספר הערכים המילוניים השאולים מגיע בכלל קורפוס המחקר אפילו לשלוש עשרות . מרביתם נדירים בו ונקרו בטקסט אחד בלבד . המילים השאולות שבזמר מציינות בעיקר חומרים , מכשירים ומידות : בטון , ( 266 , 149 , 100 , 66 ) זיפזיף , ( 102 ) תה , ( 443 , 113 , 84 ) סלט , ( 127 ) יוד , ( 160 ) דינמיט 78 , ( 100 ) נאגאן = ) סוג אקדח , , ( 21 הרמוניקה , ( 138 ) טורייה , ( 419 ) אוטו , ( 6 ) מוטור , ( 100 ) דונם , ( 42 ) מיליון . ( 59 ) חינין מופיעה בצורה הדרושה לחריזה . לכאב בטן שמן קיק / לקדחת חינה [ ... ] / מה תרופה אכינה . . ( 443 ) קבוצה אחרת של מילים שאולות מציינת מושגים ותופעות מיוחדים לזמן או למקום מסוים , שנשאלו לעברית עם המילים המציינות אותם : אינטרנציונל , ( 391 ) בריקדה , ( 341 , 144 ) קפוטה , ( 198 ) קומונה , ( 443 ) קוזק , ( 357 , 351 , 83 ) היידמק 76 מירקין תשל"ט : . 75 77 הדיון בסעיף זה אינו כולל את המילים הארמיות , שניד...  אל הספר
מוסד ביאליק