1. המקורות ההיסטוריים של אוצר המילים בזמר

פירוק אוצר המילים בקורפוס המחקר למרכיביו ההיסטוריים הסתמך על שיטת העבודה המוצעת במאמרו של גב"ע צרפתי "ניתוח אוצר המלים של העברית 6 החדשה לפי הרבדים ההיסטוריים של הלשון . " שיטתו של צרפתי אינה נקייה מקשיים , אך היא מפורטת ויעילה יותר משיטות אחרות שהוצעו לבדיקת ההתפלגות ההיסטורית של אוצר המילים בטקסטים עבריים . השיטה מבוססת 4 ראו למשל רוזן ; 82 : 1977 בלאו . 60 : 1981 5 לביקורת חריפה ומפורשת על הניסיון לתאר טקסטים באמצעות פירוקם לרכיביהם ההיסטוריים ראו טורי 270 : 1977 הערה . 6 6 צרפתי תשנ"א : . 336-311 על הפרדה בין שלושה יסודות בקביעת תקופת הלשון של כל מילה 1 השורש , 7 התצורה והמשמעות . באמצעות הפרדה זו מתמודד הניתוח עם תהליכי חידוש התצורה ועם שינויי המשמעות שחלו באוצר המילים במהלך התפתחות הלשון . כדי להגיע לאובייקטיביות מרבית באיסוף הנתונים מציע צרפתי להסתמך על הכרעותיו של אבן שושן במילונו . אף כי יש מקום לביקורת על קביעותיו של אבן שושן , בניתוח סטטיסטי כמותי מנוטרלת ההטיה שבהן . ההסתמכות העקיבה עליו מספקת קריטריון חיצוני וקבוע לסיווגן של המילים לתקופות הלשון , ועל כן היא עדיפה על פני נ...  אל הספר
מוסד ביאליק