מילות השאלה

מילות השאלה משמשות בזמר הן במשפטי שאלה הן בפתיחתן של פםוקיות תוכן . בשני התפקידים אין הן נפוצות , אך על אף תפוצתן הנמוכה מתממש בהן מגוון גדול למדיי של פריטים לקסיקליים . שימוש מילות השאלה לפתיחתן של פסוקיות תוכן נסקר בסעיף הדן בדרכי השעבוד , וכאן יידון שימוש מילות * השאלה בשאלות ישירות . לא יידונו הקטגוריות שבהן משמשת מילת שאלה שאין לה תחליף ( כגון מה או מי , ( אלא הקטגוריות שבהן יש בלשון אפשרות לבחור בין כמה מילות שאלה . מילות השאלה למקום : בקורפוס המחקר נרשמו חמש היקרויות של איה , ארבע היקרויות של איפה , שלוש היקרויות של היכן והיקרות אחת של אי ; הו , איה החוף ? , ( 205 ) תמול נכספנו עוד ן אייך ? , ( 168 ) איה ציפור יפה ? , ( 346 ) אייך , אייך , אדמת קודש ? , ( 438 ) איה אותה ארץ ? ;( 7 ) איפה אותה שמש ? ( שם , ( איפה הם הקדושים ? איפה המכבי ? ( שם , ( כבשה קטנה איפה היית : ( 224 ) היכן אקדוח יש , ( 70 ) היכן סוכה יש ( שם , ( היכן מחצלת יש ( שם ;( אי כוכב האגדה ? . ( 287 ) על פי עדותו של צבי הר זהב , כבר בשנות העשרים של המאה העשרים שימשה בלשון המדוברת איפה כמילת השאלה הבלעדית למקום . ...  אל הספר
מוסד ביאליק