מילות השלילה אין ולא

יחסי התפוצה בין אין ללא לשלילת שמות עצם , שמות תואר וצורות בינוני אינם אחידים במשלביה השונים של העברית החדשה . בלשון הכתובה אין רווחת למדיי , אך בלשון הדיבור היום יומית היא משמשת רק בפי מעטים , והצורה המועדפת בדרך כלל היא לא . ' 123 עדי הופיעה גם בשתיים מארבע הגרסאות המושרות המוכרות של טקסט : 289 מני דן עדי באר שבע ] מדן עדי באר שבע . בשתי הגרסאות האחרות משמשת עד ; מני דן ועד באר שבע ; מדן ועד באר שבע . 124 כל היקרויותיה של הצורה אלי הן בספר איוב . 125 שש מתשע היקרויות עדי במקרא הן בצירוף עדי עד . 126 בחישוב נכללו כל היקרויות הצורה הפרודה של המיליות ( כולל היקרויותיהן בביטויים וצירופים , ( אך לא צורותיהן הנטויות . למרות מעמדן הסגנוני הברור של כל חמש המיליות , במילון אבן שושן מצוינת רק עדי כצורה מליצית . 127 לדיון בסוגיה ראו למשל בלנק ; 241 ן 1968 רבץ תשי ; 254 : ( א ) ח" בן אשר תשכ"ט : ; 59 העדויות מן המחצית הראשונה של המאה העשרים מלמדות שהעדפה זו התבססה בלשון המדוברת כבר בשלב מוקדם בהתפתחותה . יוסף קלוזנר , למשל , כותב ב 1925 כי "למרות המלחמה הקשה בשימוש : 'אני לא יודע / שימוש 128 ' ...  אל הספר
מוסד ביאליק