5. סוגי פסוקיות אחרים

סוגים אחרים של פסוקיות נדירים הרבה יותר בקורפוס המחקר . השכיחות ביותר ביניהן הן פסוקיות הסיבה , ובהן משמשת בקביעות כי , כגון גלמוד הוא ויחידי בחלד / כי הורים לו אין , ( 450 ) בכל מקום ובכל רגע תזכרו אותי / כי נלחמתי וגם נפלתי בעד מולדתי , ( 64 ) מרחוק אל תעמודו / כי האש עולה , ( 11 ) נבנה ארצנו ארץ מולדת , כי לנו לנו ארץ זו , ( 303 ) אך לא מצא חבר / כי הוא דוקר , ( 412 ) חברים השליכו עוגן / כי נראה כבר הנמל , ( 9 ) כל האווזים שמחים / כי הולכים הם יחפים ( 97 ) ועוד . במקום אחד נרשמה על כי , המצינת סיבתיות בפסוקיות תוכן : חן חן נערה יפת עיניים / על כי השקית אותנו מים " . ( 313 ) סוגי פסוקיות אחרים נרשמו רק במקומות ספורים . לפסוקיות תכלית נרשמה היקרות אחת בלבד בחיוב : כדי לשפוך בנכר את דמנו , ( 190 ) וכמה היקרויות בשלילה : מהר מהר פן נאחר , ( 369 ) הס פן תעיר , ( 396 ) פן ברגליכם תרמסוני , ( 340 ) פן אהיה למרמס רגליים ( שם , ( עכבר הישמרה פן החתול יבוא . ( 339 ) פסוקית ויתור נרשמה בקורפוס המחקר פעם אחת בלבד : אף כי משתוקק אני לחופש / את הכבלים לא אסיר . ( 169 ) 114 הקושי להבחין בין הוראות...  אל הספר
מוסד ביאליק