3. פסוקיות תוכן

שתי הדרכים העיקריות לפתיחת פסוקיות תוכן בזמר הן כי ומילות השאלה . אמצעים אחרים משמשים בפסוקיות התוכן רק במקומות ספורים : בקורפוס כולו נרשמו שתי היקרויות של ש , היקרות אחת של אשר והיקרות אחת של על כי המציינת סיבתיות : בחתול צרה עיני / שהוא שם ופה אני , ( 62 ) שיר אחד היא רק ידעה ש . 146 ) זה סופו של הטקסט , והוא מושר שוב מתחילתו , ( ואם יודעים אנו / אשר לא נגיענו / אנו עולים , ( 38 ) חן חן נערה יפת עיניים / על כי השקית אותנו מים ' ° . ( 313 ) פסוקיות התוכן שבקורפוס המחקר נפתחות בדרך כלל באמצעות המילית 105 כי , כגון אמרנו כי נשימה / פנינו הנגבה , ( 49 ) אמיץ היה וזכור נא / כי את האמיצים אוהב הים , ( 251 ) יאמינו אם ואב / כי אינני חי , ( 52 ) בשורה טובה הבאתי / כי הגן נמלא אורה , ( 94 ) אנו זוכרים כי יש לנו אומה , ( 373 ) צר לי צר לי בנות כוורת / בהשפעתה של האנגלית עדיין לא נבדקה בבדיקה טקסטואלית של טקסטים מן העשורים הראשונים להתבססותה של העברית החדשה בקהילת הדוברים . 103 פרץ 86 : 1967 מביא כמה דוגמאות להיקרותו של המבנה בשירה בתקופה זו , כגון "אם יש את נפשך לדעת את המעיין / ממנו שאבו אח...  אל הספר
מוסד ביאליק