3. הסמיכות החבורה

הסמיכות החבורה היא המבנה העיקרי המשמש בזמר להבעת היחס התחבירי של הגניטיב בין שני איברים שמניים . נרשמו לה , כאמור , יותר מ 1000 היקרויות בקורפוס המחקר . בנסיבות מסוימות היא בגדר המבנה המחויב , והמרתה בסמיכות הפרודה אינה אפשרית כלל או כרוכה באפקט של הזרה או בשינוי סמנטי או פרגמטי בתפקידו של הצירוף . אלו הקטגוריות שבהן נמצאו בקורפוס המחקר מגבלות על המרה חופשית בין הסמיכות החבורה לפרודה . 1 צירופים קבועים שעברו לקסיקליזציה , כגון כוח רצון , ( 303 ) גן ירק , ( 283 ) כוכב לכת , ( 7 ) תפוח זהב , ( 448 ) שדה קרב , ( 338 ) פרחי בר , ( 3 ) פרחי נוי , ( 372 ) שיר ערש , ( 442 , 124 , 30 ) ציפור שיר , ( 335 ) עם ישראל , ( 426 , 212 , 29 ) עמוד השחר , ( 21 ) אבן נגף , ( 23 ) בחפץ לב , ( 342 ) טוב לב , ( 358 ) גיבור חיל , ( 98 ) חצות לילה , ( 93 ) פת לחם , ( 150 ) צבעי הקשת , ( 371 ) קרני שמש , ( 219 ) יום חול , ( 308 , 279 , 143 ) שמן זית , 178 ) , ( 422 עמל כפיים , ( 287 , 151 ) אבני גיר . ( 36 ) בקטגוריה זו משמשים זה בצד זה צירופים סטנדרטיים , המשתייכים לאוצר המילים הבסיסי של העברית החדשה , וציר...  אל הספר
מוסד ביאליק