1. הסמיכות הכפולה

הסמיכות הכפולה נדירה מאוד בזמר , ובנוסחיהם המושרים של השירים שבקורפוס המחקר נרשמו לה ארבע היקרויות בלבד : הדה של השירה , ( 114 ) רעו של איש ואיש , ( 80 ) תכלתם של השמיים , ( 162 ) ברכתו של חייל . ( 126 ) היקרות חמישית של המבנה — לבם של כל הפועלים — ( 186 ) נכללה בגרסה הכתובה המקורית של אחד השירים שבקורפוס המחקר . הקטע שבו הופיעה , חולצה כחולה במפעלה / תכבוש לבם של כל הפועלים - הושמט מן הטקסט במהלך 57 רבין . 27 : 1943 58 רוזן תשי"ח : 144 ( ההדגשה במקור . ( 59 רוזן אף ניסה להגדיר כמה מן ההבחנות הללו ( שם : 149 ואילך . ( מקצת מהבחנותיו של רוזן הופרכו במחקרים מאוחרים יותר , אך אין בכך כדי לערער על קביעתו העקרונית כי ההבדל בין המבנים החבורים לפרודים עשוי להיות לא רק סגנוני , אלא גם מבני . הלוי תשס"א דנה בכמה מתפקידיה החדשים של הסמיכות הפרודה כמחצית השנייה של המאה העשרים . גלגולי הנוסח המרובים שחלו בו ואינו נכלל בנוסח המושר המוכר היום . בלשון ימינו משמשת הסמיכות הכפולה בעיקר בלשון הכתובה , והיא מזוהה 61 בייחוד עם הכתיבה העיתונאית . בראשית ימיה של העברית החדשה הייתה תפוצתה בלשון הכתובה נמוכה ...  אל הספר
מוסד ביאליק