2. כינוי הקניין

לעומת יחסת המושא , שבה העדפת הכינוי החבור חלקית בלבד , ביחסת הקניין הדומיננטיות של הכינוי החבור מוחלטת . לעומת 815 היקרויות של כינוי הקניין החבור בקורפוס המחקר נרשמו 20 צירופים בלבד שבהם הצטרף אל שם העצם כינוי הקניין הפרוד . בשני הקשרים בלבד היה הכינוי החבור יכול להמיר את הפרוד בלי שינוי במשמעות : הבחורים שלנו יודעים הכול , ( 122 ) הבובה שלי גדולה . ( 121 ) בהקשרים אלו הצטרף הכינוי הפרוד לשם עצם מיודע , והמרתו בכינוי החבור לא הייתה משנה דבר במישור התוכן . בכל היקרויותיו האחרות של הכינוי הפרוד הופעתו מנומקת , והמרתו בכינוי החבור כרוכה בשינוי משמעות או אינה אפשרית כלל : 40 השוו עמ' 77 לעיל . 41 העדפתן של דרכי הבעה קצרות על פני מקבילותיהן הארוכות אינה בגדר מגמה כוללת בזמר , וחוץ מסוגיית השעבוד ( עמ' 186 להלן , ( לא נתגלה כי הייתה לה השפעה על דפוסי הבחירה בין דרכי הבעה חלופיות . 42 נתון זה כולל גם כמה היקרויות של שמות תואר בכינוי חבור י חביבי , ( 34 , 70 ) חביבנו , ( 399 ) חביבתי , ( 280 , 374 ) יפתי , ( 68 , 383 ) תמתי , ( 383 , 363 ) פזיזתי , ( 337 ) אהובתי , ( 407 ) קליי . ( 44 ) 43 כמה...  אל הספר
מוסד ביאליק