2.כינוי הרמז לרחוק

לעומת כינוי הרמז לקרוב , שהוא נפוץ בזמר , כינוי הרמז לרחוק נקרה בו רק בטקסטים ספורים . פעם אחת בלבד נרשמה הופעתה של הצורה הסטנדרטית ההם ו אור כזה הן גם הדליקו / בימים ההם אבות . ( 63 ) במקומות אחרים מופיעות הצורות הלז ואותו : שבנו הנה במשעול הלז , ( 243 ) ובזכות אותו גרעין / יתרחש במודיעין / נס ברכה , ( 230 ) יואר היום ראה אותך / אותו אביר הגוי , ( 33 ) אייה אותה ארץ / איפה אותה שמש . ( 7 ) צורות אלה נתפסו כבר בתקופת התגבשותו של הזמר כאופייניות ללשון הספרותית ובבעלות רמת סגנון גבוהה יותר מזו של הצורה הסטנדרטית .  אל הספר
מוסד ביאליק