כינויי הגוף הפרודים

בשלושה גופים הופיעו בזמר צורות חלופיות בכינויי הגוף הפרודים ו גוף ראשון יחיד , גוף ראשון רבים וגוף שלישי רבים . בגוף ראשון יחיד ובגוף שלישי רבים שולטות הצורות המקובלות ברובד הסטנדרטי של העברית החדשה אני והם , ואילו בגוף ראשון רבים מועדפת בזמר הצורה אנו , הנחשבת לנפוצה פחות בשימוש הלשון מן הצורה הסטנדרטית המקבילה לה . ואלו הנתונים : בגוף שלישי רבים נקרית בקורפוס המחקר הצורה הם ב 11 טקסטים , 159 , 51 ) nnivV , ( 83 , 2 x — 97 , 265 , 2 x — 197 , 3 x — 243 , 2 x — 442 , 441 , 206 , 444 היקרותה של הצורה המה בשלושה טקסטים בלבד : הרריך המה ישמחו , ( 179 ) המה לא חיכו , ( 52 ) המה ישתאו לאמור ( שם , ( מה יפים הלילות בכנען / צוננים המה נ ובהירים . ( 211 ) הדומיננטיות של הצורה הסטנדרטית בולטת אף יותר בגוף ראשון יחיד : לעומת 55 היקרויות של אני נרשמו בקורפוס המחקר רק שתי היקרויות של 4 אנוכי : אתך כי אנוכי , 309 — מי ברעש מי ברעם / אנוכי הרעשן . 413 — המצב שונה בגוף ראשון רבים . אף כי הצורה אנחנו שכיחה בזמר למדיי , הצורה הדומיננטית בו היא אנו . צורה זו נרשמה ב 56 היקרויות , שפזורות ב 32 טקסטים ...  אל הספר
מוסד ביאליק