טבלה ‭:3‬ התפלגות צורות הפועל לפי בניינים בכמה קורפוסים עבריים (באחוזים)