2. התפלגות צורות הפועל לפי בניינים

בסוגיית הבניינים נמצא חומר להשוואה בכמה מחקרים העוסקים בקורפוסים רלוונטיים מבחינת זמנם לקורפוס שנבחן במחקר זה . בטבלה 3 מוצגת תפוצת הבניינים בזמר בהשוואה לנתונים מחמישה קורפוסים אחרים : עיתון "הצפירה" 137 משנת , 1880 כתבי מנדלי מוכר ספרים , עיתון "מעריב" משנת , 1961 רשימת השכיחות של ריגר משנת , 1935 המבוססת על מגוון טקסטים , ורשימת השכיחות של בלגור משנת , 1968 המבוססת על ספרות ילדים בלבד . תקפותה של ההשוואה מוגבלת משום שהיא מציבה זה בצד זה קורפוסים שאין 141 140 אחידות בהיקפם ובשיטת הניתוח של צורות הפועל שהופיעו בהם , ומשום שהיא מבוססת בחלקה על רשימות השכיחות , שיש בהן קשיים לא מעטים . 134 נוכחותו הבולטת של גוף ראשון רבים בזמר אינה מבוססת , כמובן , רק על הצורות הפועליות , אלא גם על תפוצתם של כינויי הגוף הפרודים והחבויים . 135 על פי סיוון תשכ"ד : 64 והטבלה בעמי 70 שם . 136 על פי מירקין תשל '' ט : . 136 בקורפוס מנדלי מיוצגים סוגי כתיבה שונים ( איגרות , מאמרים , תרגומים מדעיים , ספרות יפה ) מתקופות שונות בפעילותו הספרותית של מנדלי ( ראו שם : . ( 40-31 137 על פי סיוון תשכ"ד : 64 והטבלה בעמ'...  אל הספר
מוסד ביאליק