1. צורות קטל

בלשון המקרא הצורות הפרפקטיות מטיפול קטל עשויות להביע את ההווה 5 בפעלים המציינים מצב פיזי או מנטלי . " שימוש זה נרשם גם בזמר בכמה פעלים המשתייכים לקטגוריה זו במקרא : ואת מי אהבתי יותר , ( 88 ) כוכבי שבת מה יפו , נהדרו , ( 308 ) מה יפית בצמותייך , ( 87 ) מה זקנה אמי הורתי , ( 264 ) מה מאוד 6 חימדתי / " כפרי זה הקטן , ( 347 ) ידעתי זאת , האם , ( 248 ) מה נעמת תור האביב , ( 438 ) מה נעמת לי שבת מנוחה , ( 308 ) כי צמאנו מים , ( 168 ) כי צמאנו מי ירוונו ( שם , ( הרקיע מעליך / שר , 'מה טובו אוהליך' , 84 ) ציטוט מקראי , ( צבא צבא מה טובו אוהליך , 380 ) ציטוט מקראי , ( צבא צבא מה רבו חייליך ( שם . ( 7 שימוש זה מוגבל בעברית החדשה ללשון הספרותית העל תקנית . " מקצת פועלי המצב של לשון המקרא , כגון זקן או יפה , איבדו בעברית החדשה את נטייתם הפועלית , ועצם השימוש הפועלי בהם מסומן מבחינה סגנונית . פעלים כמו נעם , המקיימים בעברית החדשה נטייה חלקית בלבד , מסומנים גם הם מבחינה סגנונית . פועלי מצב אחרים , כגון ידע , מוסיפים לשמש בעברית החדשה בסדירות , והופעתם מסומנת מבחינה סגנונית רק כאשר צורות קטל הגזורות...  אל הספר
מוסד ביאליק