קטל ויקטול המביעים את ההווה

מרבית קווי הייחוד המתגלים בזמר בתחום הפועל הם במישור המורפולוגי , וביטוים הוא חריגה מדרכי התצורה המקובלות ברובד הסטנדרטי של העברית החדשה . סוג אחר של חריגה מרובד לשון זה התגלה בקבוצה של צורות מן הקטגוריות קטל ויקטול , שאין בהן כל ייחוד במישור המורפולוגי , אך מבחינת תפקידן בטקסטים הן מביעות את ההווה , ולא את העבר או העתיד . שימוש זה משקף גם הוא פנייה אל דרכי הבעה שמקורן במקרא .  אל הספר
מוסד ביאליק