טבלה ‭;1‬ נטיית חמישה שורשים מן הכפולים בעברית החדשה