5. נטיית הכפולים בעתיד ובציווי של בניין קל

בצורות העתיד והציווי של גזרת הכפולים בבניין קל משמשות בזמר בקביעות 97 צורות הנטייה המיוחדות לגזרה . מן הבחינה הנורמטיבית אין הן מחייבות , וכל 98 ספרי הדקדוק מתירים את הטייתם של שורשים מן הכפולים על דרך השלמים . למרות זאת נרשמה בקורפוס המחקר נטייה על דרך השלמים רק במקום אחד : גזזי צמתך . ( 144 ) 96 לדוגמה , תמורת חוסה נא הגידה אח ( 157 ) היה המחבר יכול לכתוב חוס עליי הגידה אח , תמורת עופה נא אל הגינה ( 12 ) היה אפשר לכתוב עוף עתה אל הגינה , ויש בקורפוס דוגמאות רבות אחרות להקשרים שבהם שינוי קטן באופן ניסוחו של הטקסט היה יכול לבטל את הצורך בנא . 97 על נטיית גזרת הכפולים בעברית החדשה ראו בלאו ; 6 11978 בנדויד תשכ"ז : . 259 98 בן אשר תשכ"ט : . 32-31 רמת הסגנון של הנטייה על דרך הגזרה גבוהה בעיקרון מרמת הסגנון של הנטייה על דרך השלמים , אך לא בכל שורש קיימות בלשון שתי האפשרויות . בשורשים שאינם משמשים בבניין קל בלשון חז"ל או ברובד הסטנדרטי של העברית החדשה לא תמיד התפתחה הנטייה על דרך השלמים , ולעתים רק הנטייה על דרך הגזרה מקובלת בהם . במקרים הללו הבחירה אינה בחירה מורפולוגית בין הנטייה על דרך ה...  אל הספר
מוסד ביאליק