4. דרכי הבעת הציווי

צורת הציווי שכיחה מאוד בזמר . חלקן של צורות הציווי הסדירות מגיע ל 15 . 59 ' 0 בקירוב מכלל צורות הפועל בקורפוס המחקר , וצירופן של צורות הציווי המוארך והמקוצר ושל צורות השלילה אל תקטול לחישוב מעלה את חלקו של הציווי ל 18 ' 70 בקירוב . תפוצתו הגבוהה של הציווי בזמר קשורה בחלקה לתפוצת האמצעי הרטורי של הפנייה . בזמר רבים מאוד משפטי הפנייה , ופעמים רבות מופיע בהם הפועל בציווי . מימושה התכוף של צורת הציווי במבנה תחבירי זה הוא אחד הגורמים 90 העיקריים לשכיחותה בזמר . במקרים רבים הציווי מופנה אל נמענים אנושיים , כגון חושו אחים חושו , ( 187 ) גילו הגלילים גיבורי החיל , ( 98 ) עורו הוי עורו / שורו בני כפרים , ( 421 ) נומי נומי ילדתי , ( 307 ) שאו ציונה נס ודגל , ( 414 ) וכדומה , אך גם הפנייה אל נמענים לא אנושיים נפוצה מאוד , כגון רוץ בן סוסי / רוץ ודהר , ( 410 ) שתו 3 x העדרים , ( 296 ) השמש אורי לנו אורי , ( 228 ) הורה עלי עלי / אש הדליקי בלילי , ( 59 ) הבי מפוחית קטנטונת / עוד שיר זמר אחרון , ( 298 ) הך פטיש עלה וצנח , ( 149 ) וכדומה . 90 על הקשר בין תפוצת מבנה הפנייה לתפוצתן של צורות פועל בגוף ...  אל הספר
מוסד ביאליק