3. צורות בינוני נקבה מגזרת החלולים בבניין קל

על פי כללי הדקדוק צורות בינוני נקבה מגזרת החלולים בבניין קל מוטעמות 89 מלרע , אך בלשון הדיבור הן מוטעמות בדרך כלל מלעיל . גם בקטגוריה זו 87 ראו למשל ז'בוטינסקי תר"ץ : ; 35 גוטשטיין תשי"א : 236 הערה . 2 88 לדיון במימוש השווא הנע בזמר ראו עמ' . 97-94 89 התיעוד המוקדם ביותר שמצאתי לעת עתה לתופעה זו מצוי אצל רוזן תשט"ו : . 235 על פי עדותו של רוזן ( שם : הערה , ( 1 הדברים נכתבו בשנת . 1950 העדויות בזמר מועטות , ואין בו הכרעה של ממש בין שתי דרכי ההטעמה המתחרות . בשלושה מקומות נרשמו בקורפוס המחקר צורות בהטעמת מלרע , על פי מקום ההטעמה הדקדוקית : אורחה עוברה , דומם נעה , ( 213 ) חורשת קנים נמה / וקול חליל בחצות הליל , ( 284 ) שם בית עצים עומד לבן / שם ילדתי גוה . ( 407 ) בארבעה מקומות אחרים הופיעה הטעמת מלעיל , כדרכה של לשון הדיבור : עלי דון אלה בודדת / שחה עם הליל , ( 357 ) אונייה בים התכלת / שטה שטה עד אין סוף , ( 9 ) אם כינרת נמה נים , ( 310 ) בין הרים ובין סלעים / טסה הרכבת . ( 76 ) בטקסט אחד , ( 146 ) המוטעם בחלקו מלרע ובחלקו מלעיל , מופיע פעמיים ההקשר כל היום הייתה שרה . בהיקרותה הראשונה ...  אל הספר
מוסד ביאליק