1. צורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי

העברית החדשה ירשה מרובדי הלשון שקדמו לה שתי אפשרויות להבעת צורת הנסתרות בעתיד וצורת הנוכחות בעתיד ובציווי : הצורות המקראיות תקטולנה וקטולנה , המובחנות מצורות הנוכחים והנסתרים , והצורות תקטלו , יקטלו וקטלו , 67 הזהות לצורת הזכר , כדרכה של לשון חז"ל . אפשרויות אלו התקבלו שתיהן במערכת הלשונית , ושתיהן משמשות גם בזמר . בעיקר נפוצה בו היקרותן של צורות הנקבה המובחנות , ובצדן משמשות בהיקף קטן יותר גם הצורות הלא מובחנות . בגוף הנוכחות לא נקרו בקורפוס המחקר צורות העתיד , אלא צורות הציווי בלבד . בארבעה טקסטים משמשת צורת הנוכחות המובחנת : כבר פתחנו צאנה צאנה / אדמתנו לכנה קנינה , ( 55 ) צאנה צאנה הבנות / צאנה במחולות / בתופים ובקול זמרה / צאנה במחולות , ( 312 ) סלחנה לי בנות כוורת / סלחנה לזקנה [ ... נ / עופנה הלאה עוף [ ... ] / באנה לגביעים / שתינה מיץ ושתינה עוד / אמורנה לחיים , ( 177 ) צאנה 4 x הבנות וראינה / חיילים במושבה / אל נא 4 x תתייראנה / מבן חיל איש צבא . ( 379 ) בטקסט אחד ( 58 ) משמשות שתי האפשרויות גם יחד . בצד שלוש צורות מובחנות ( גאנה באנה הבנות / מהרנה לשאוב מים [ ... ] / חיש רדנה...  אל הספר
מוסד ביאליק