5. צורות בינוני נקבה מטיפוס קוטלה

התצורה הסדירה של בינוני נקבה מגזרת השלמים בבניין קל היא קוטלת . בצדה מצויה במערכת התצורה העברית גם הצורה קוטלה . דרך תצורה זו , שכבר 51 במקרא הייתה נדירה למדיי , לא התקבלה אל מערכת הפועל של העברית 52 החדשה , וברבים מספרי הדקדוק שחוברו בדורות האחרונים אין היא נזכרת , אך בפרקטיקה הלשונית יש לה נוכחות מסוימת . לדברי שורצולד , צורות 49 בהקדמה לשירון "ענות" ג , שיצא לאור בתרצ ) ז" ראו שירון מס' 115 בנספח , ( 2 למשל , בא המקור הנטוי בלא ל כמה פעמים , לדוגמה : "פה ושם עלה בידינו משהו לשנות , לישר : מצא ביטוי מצלח יותר במקום הרע שקדמו , בער במדת מה אחר הסתירות בין הנגינה אשר במלודיה ובין נגינה המלה , הזרועות במרה כה רבה בשירינו . " 50 העדויות על מעמדו הסגנוני של המקור הנטוי בלא ל מאוחרות לזמנו של קורפוס המחקר . רוזן ( תשט"ז : ( 265 מגדיר אותו כאופייני ללשון השירה . בנדויד ( תשכ"ז : ( 259 טוען שהיקרויותיו "נעלמו מכל פרוזא , אפילו מסולסלת ביותר . " ברמן 316-315 : 1978 ) הערה ( 6 מגדירה אותו כשימוש לשון אופייני ל"סופרים מהדור הישן , לא ישראלים . " 51 גזניוס 'ו ; S 94 h , § 94 d , § 84 " s , § 80 ...  אל הספר
מוסד ביאליק